Noul Testament – Matei – Capitolul 3/28

1. În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii,
2 project task management software. Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor.
3. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: “Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”.
4. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era lăcuste şi miere sălbatică.
5. Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului.
6. Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
7. Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie?
8. Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă,
9. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.
10. Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
11. Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
12. El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc nestins.
13. În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
14. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?
15. Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
16. Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El.
17. Şi iată glas din ceruri zicând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.

 


 

In primele versete isi face aparitia Ioan Botezatorul vestind profetia din Isaia 40:3 :

‘Un glas strigă: “În pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru.’

referitoare la Isus.

“Pustia Iudeii” se refera la zona slab populata de langa Iordan. Cuvantul “pustie” pentru evrei nu insemna ce inseamna pentru noi astazi. Exemplu: Iosua 15: 61-62 :

“În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca, Nibşan, Ir-Hamelah şi En-Ghedi; şase cetăţi şi satele lor.”

In versetul 4, in contrast cu hrana si imbracamintea fariseilor si carturilor, se arata simplitatea imbracamintei lui si a hranei sale (lacustele erau mancate de cei mai saraci oameni). “Saracie si modestie” par sa strige din acest verset. Imi aduce aminte de o idee exprimata cateva capitole mai incolo tot in Matei: (6:25-26):

“De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?
Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?”

In versetele 5-6 se arata de unde veneau cei ce doreau sa se boteze si cum anume se botezau. Botezul nu este facut prin scufundare totala in apa (nu se precizeaza asta) si are loc in momentul marturisirii publice a pacatelor comise.
In vremea aceea erau 3 caste (doar 2 pomenite in Noul Testament):
1) Fariseii
2) Saducheii
3) Esenenii

Un numar de farisei si saduchei au venit si ei la Ioan dar acesta ii mustra pentru ipocrizia de care dadeau dovada si, ii face ca Isus “pui de vipere” (Matei 23:33),

“Serpi, pui de vipere, cum veti scapa de osanda gheenei?”

si ii sfatuieste, facand analogie cu pomii, ca “fructele” (actiunile) lor sa fie vrednice de pocainta cu care au venit sa se boteze. Tot pe tema analogiei se poate vedea si textul din Matei 7:16-20:

“După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.
Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.”

In versetul 9 se arata ca nu apartenenta la o natie/biserica este ceea ce mantuieste (mantuirea ca opusa “mâniei ce o să fie”). Credinta lor era ca simplul fapt ca erau poporul ales le asigura locul in sânul lui Avraam.

Ioan face un botez cu apa pentru a spala pacatele existente dar, cel ce va veni dupa el, Mantuitorul va face un botez cu Duh Sfant si foc. Observam umilinta lui Ioan pentru Isus cand spune ca nu este demn sa-i duca incaltamintea qpflonj. La evrei, obiceiul de a lua incaltamintea stapanilor casei sau a unui oaspete revenea celui mai de jos sclav.
Despre botezul cu Duh Sfant putin mai incolo 🙂

Interesant este faptul că Isus a venit să se boteze deși el a fost fără de păcat și faptul că Ioan l-a recunoscut înainte de botez ca Mesia.

VA CONTINUA

Noul Testament – Matei – Capitolul 2/28

1. Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând:
2. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui.
3. Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.
4. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos?
5. Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul:
6. “Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel”.
7. Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.
8. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui.
9. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul.
10 check this link right here now. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.
11. Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12. Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.
13. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.
14. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.
15. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: “Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”.
16. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
17. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul:
18. “Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt”.
19. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt,
20. Şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului.
21. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel.
22. Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile Galileii.
23. Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema.

 


 

Isus se naste in Betleemul Iudeii (mai este inca un Betleem in Galileea) conform prorociei din Miheia 5:1 (vezi si Matei 2:6).

Un fapt interesant, e ca noi toti stim ca erau 3 magi … dar in Biblie nu se specifica numarul, puteau sa fie 2 sau 1000. Magii au mers prima data la Ierusalim, probabil asteptandu-se ca cei de acolo sa stie de nasterea lui Isus.

In versetul 7, corelat cu restul capitolului 2 si traducerea in original a versetului 3 vedem ca Irod planuia sa-l ucida pe Isus de cum a aflat de existenta sa. Din actiunea sa de a ucide toti pruncii sub 2 ani din zona Betleemului se poate deduce ca magii l-au vizitat pe Isus cand acesta avea sub 2 ani (si nu la nastere cum se crede “in popor”).

Darurile aduse: aur, tamaie si smirna, corelate cu simbolistica lor arata faptul ca magii l-au recunoscut pe Isus ca Domn pamantean (aur) si Domn ceresc (tamaia si smirna).

Ingerul Domnului apare si in acest capitol. Prima data pentru a-l salva pe Isus de la uciderea pruncilor si a implini profetia din Ieremia 31:15
A doua oara pentru a le cere familiei lui Iosif sa se intoarca din Egipt si a implini profetia din Osea 11:1 “… din Egipt am chemat pe fiul Meu.”.
A treia oara pentru a implini profetia “Nazarinean Se va chema” DAR .. aceasta profetie nu apare in Vechiul Testament. O sa revin pe aceasta a treia profetie cand o sa am mai multe date.

Noul Testament – Matei – Capitolul 1/28

1. Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
2. Avraam a nascut pe Isaac; Isaac a nascut pe Iacov; Iacov a nascut pe Iuda si fratii lui;
3. Iuda a nascut pe Fares si Zara, din Tamar; Fares a nascut pe Esrom; Esrom a nascut pe Aram;
4. Aram a nascut pe Aminadab; Aminadab a nascut pe Naason; Naason a nascut pe Salmon;
5 best task manager software. Salmon a nascut pe Boaz, din Rahab; Boaz a nascut pe Obed, din Rut; Obed a nascut pe Iese;
6. Iese a nascut pe imparatul David. Imparatul David a nascut pe Solomon, din vaduva lui Urie;
7. Solomon a nascut pe Roboam; Roboam a nascut pe Abia; Abia a nascut pe Asa;
8. Asa a nascut pe Iosafat; Iosafat a nascut pe Ioram; Ioram a nascut pe Ozia;
9. Ozia a nascut pe Ioatam; Ioatam a nascut pe Ahaz; Ahaz a nascut pe Ezechia;
10. Ezechia a nascut pe Manase; Manase a nascut pe Amon; Amon a nascut pe Iosia;
11. Iosia a nascut pe Iehonia si fratii lui, pe vremea stramutarii in Babilon.
12. Dupa stramutarea in Babilon, Iehonia a nascut pe Salatiel; Salatiel a nascut pe Zorobabel;
13. Zorobabel a nascut pe Abiud; Abiud a nascut pe Eliachim; Eliachim a nascut pe Azor;
14. Azor a nascut pe Sadoc; Sadoc a nascut pe Achim; Achim a nascut pe Eliud;
15. Eliud a nascut pe Eleazar; Eleazar a nascut pe Matan; Matan a nascut pe Iacov;
16. Iacov a nascut pe Iosif, barbatul Mariei, din care S-a nascut Isus, care Se cheama Hristos.
17. Deci de la Avraam pana la David sunt paisprezece neamuri de toate; de la David pana la stramutarea in Babilon sunt paisprezece neamuri; si de la stramutarea in Babilon pana la Hristos sunt paisprezece neamuri.
18. Iar nasterea lui Isus Hristos a fost asa: Maria, mama Lui, era logodita cu Iosif; si, inainte ca sa locuiasca ei impreuna, ea s-a aflat insarcinata de la Duhul Sfant.
19. Iosif, barbatul ei, era un om neprihanit si nu voia s-o faca de rusine inaintea lumii; de aceea si-a pus de gand s-o lase pe ascuns.
20. Dar, pe cand se gandea el la aceste lucruri, i s-a aratat in vis un inger al Domnului si i-a zis: “Iosife, fiul lui David, nu te teme sa iei la tine pe Maria, nevasta ta, caci ce S-a zamislit in ea este de la Duhul Sfant.
21. Ea va naste un Fiu, si-I vei pune numele Isus, pentru ca El va mantui pe poporul Lui de pacatele sale.”
22. Toate aceste lucruri s-au intamplat ca sa se implineasca ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
23. “Iata, fecioara va fi insarcinata, va naste un Fiu, si-I vor pune numele Emanuel” care, talmacit, inseamna: “Dumnezeu este cu noi.”
24. Cand s-a trezit Iosif din somn, a facut cum ii poruncise ingerul Domnului; si a luat la el pe nevasta sa.
25. Dar n-a cunoscut-o, pana ce ea a nascut un Fiu. Si el I-a pus numele Isus.


 

La inceputul acestui capitol se enumera 3 siruri de  generatii (nu neaparat in ordine directa (tata-fiu). In versetul 17 se arata ca sunt 3 siruri de 14 generatii enumrate DAR daca numaram vedem ca nu e chiar asa. Probabil pentru a arata “exactitatea” matematica a planului divin. Am cautat o explicatie si cea de aici pare sa fie destul de plauzibila: http://www.rtforum.org/lt/lt13.html (in engleza)

In continuare se descrie contextul in care se aflau parintii lui Isus, conceperea Lui (prin Duhul Sfant) si numirea lui “Isus” de catre Iosif.

Un alt verset interesant este ultimul din capitol. Daca e sa ne luam dupa doctrina catolica si cea ortodoxa Maria a ramas virgina toata viata sa. In textul in greaca se poate vedea ca verbul “a cunoaste” in acest context inseamna de fapt a o cunoaste din punct de vedere sexual. Explicatii interesante cu privire la acest verset se pot citi:
https://www.rcrwebsite.com/perpetua.htm (in romana)
http://biblehub.com/commentaries/matthew/1-25.htm (in engleza)
Concluzia este de fapt ca nu exista niciun argument biblic care sa sustina aceasta doctrina a virginitatii perpetue a Mariei.

Electronica : Programator AVR – software

Mi-a luat cam o saptamana sa gasesc softul necesar programarii lui ATTiny2313 pentru ca e cam singurul nesuportat de IC-Prog 🙁
Daca vreti sa programati orice microcontroler AVR pe 20 de pini (pentru ca asa a fost facuta schema) va recomand sa folositi IC-Prog.
Exemple AVR : AT90S2313, AT90S1200 etc
Cum anume se foloseste softul?
Instalati-l folosind linkul de mai jos
http://www.ic-prog.com;/icprog105.zip;IC-Prog 1.05D;
(daca aveti Win XP/2000 atunci instalati driverul de mai jos, dati restart si apoi instalati IC-Progul)
http://www.ic-prog.com;/icprog_driver.zip;Driver XP/2000;
Pentru configurare folositi pasii de mai jos :
1) Daca nu aveti XP/2000 sariti acest pas …
Porniti IC-Prog si alegeti Settings->Options->Misc , bifati optiunea “Enable NT/XP/2000” driver si reporniti aplicatia

<img id="image57" src="http://www task assignment software.nekhbet.ro/wp-content/2006/05/icprog1.JPG” />

2) Apasati F3 cand fereastra IC-Prog este activa si alegeti “Fun”

icprog2.JPG

3) Acum totul ar trebui sa fie ok 😉 , have fun

Daca vreti sa programati ATTiny2313 (just like me :P) atunci e putin mai complicat pentru ca aplicatia pentru el ruleaza doar in modul DOS (pentru asta Start->Run->cmd).
Aplicatia se numeste AVReAL si se poate downloada de aici.
http://ln.com.ua/~real/avreal/;avw125r4.zip;AVReal 1.25rev4;
http://ln.com.ua/~real/avreal/;p95nt.zip;Driver XP/2000;
Pentru mai multe detalii uitati-va la posturile din bibliografie.

Bibliografie :

Electronica : Cum am reinceput :D , programator AVR – hardware

Tocmai mi-am “dezgropat” un vechi hobby … electronica (sunt bun la creat lucruri noi nu la reparat chestii 🙂 ) cand, din greseala, am dat peste un banner cu AVRFreaks, asta s-a intamplat in prima zi de Paste. Cred ca am stat vreo 3h cautand resurse si proiecte interesante de facut.
Inainte de toate am intrat pe http://www.conexelectronic.ro sa vad ce preturi au microcontrolerele din seria AVR ca sa stiu cu se sa incep. Cea mai buna solutie mi s-a parut ATTiny2313 (succesorul lui AT90S2313) care e undeva pe la 8 RON.
Pasul urmator … gasirea unui programator simplu de construit si ieftin. Mi-a luat ceva timp sa-l gasesc pe cel de pe aceasta pagina dar a meritat efortul.
Apropo … AVR-urile suporta una sau doua metode de programare :

 • High Voltage Serial Programming : aceasta metoda presupune aplicarea unei tensiuni duble (apx. 12V) ca ceade alimentare normala pinului RESET; are ca avantaje/dezavantaje :
  • timp mai mic de scriere
  • posibilitatea scrierii pe device-uri blocate
  • necesita 2 tensiuni, de 12V(activare programator) si de 5V(alimentare device)
  • nu se poate programa direct pe placa de test, circuitul trebuind scos si inserat in programator
 • Low Voltage Serial Programming : aceasta metoda se foloseste de facilitatea de a face programarea folosind In-System Programming (ISP)
  • http://www.atmel.com;/dyn/resources/prod_documents/DOC0943.PDF;Detalii complete;

Eu am ales . more info here. varianta mai simpla, de aceea programatorul consta doar in 3 rezistori de 220 Ohmi, un soclu de 20 pini (10 x 2), conectorul pentru portul paralel si cablajul.

progavr1_d.jpg

Azi am facut montajul in aproximativ 50 de minute. Mai jos sunt niste poze din toiul actiunii 😛 .

 

 

progavr1_a.jpg
progavr1_b.jpg
progavr1_c.jpg

Daca vreti sa-l faceti … bravo 🙂 , dar va rog scrieti aici ce experienta ati avut cu el….

Daca vreti sa-l faceti … bravo 🙂 , dar va rog scrieti aici ce experienta ati avut cu el….Partea legata de soft … acum o scriu (9 mai, 10:45 PM )