Tag Archives: isaia

Noul Testament – Matei – Capitolul 3/28

1. În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii,
2. Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor.
3. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: “Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”.
4. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era lăcuste şi miere sălbatică.
5. Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului.
6. Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
7. Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie?
8. Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă,
9. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.
10. Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
11. Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
12. El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc nestins.
13. În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
14. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?
15. Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
16. Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El.
17. Şi iată glas din ceruri zicând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.

 


 

In primele versete isi face aparitia Ioan Botezatorul vestind profetia din Isaia 40:3 :

‘Un glas strigă: “În pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru.’

referitoare la Isus.

“Pustia Iudeii” se refera la zona slab populata de langa Iordan. Cuvantul “pustie” pentru evrei nu insemna ce inseamna pentru noi astazi. Exemplu: Iosua 15: 61-62 :

“În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca, Nibşan, Ir-Hamelah şi En-Ghedi; şase cetăţi şi satele lor.”

In versetul 4, in contrast cu hrana si imbracamintea fariseilor si carturilor, se arata simplitatea imbracamintei lui si a hranei sale (lacustele erau mancate de cei mai saraci oameni). “Saracie si modestie” par sa strige din acest verset. Imi aduce aminte de o idee exprimata cateva capitole mai incolo tot in Matei: (6:25-26):

“De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?
Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?”

In versetele 5-6 se arata de unde veneau cei ce doreau sa se boteze si cum anume se botezau. Botezul nu este facut prin scufundare totala in apa (nu se precizeaza asta) si are loc in momentul marturisirii publice a pacatelor comise.
In vremea aceea erau 3 caste (doar 2 pomenite in Noul Testament):
1) Fariseii
2) Saducheii
3) Esenenii

Un numar de farisei si saduchei au venit si ei la Ioan dar acesta ii mustra pentru ipocrizia de care dadeau dovada si, ii face ca Isus “pui de vipere” (Matei 23:33),

“Serpi, pui de vipere, cum veti scapa de osanda gheenei?”

si ii sfatuieste, facand analogie cu pomii, ca “fructele” (actiunile) lor sa fie vrednice de pocainta cu care au venit sa se boteze. Tot pe tema analogiei se poate vedea si textul din Matei 7:16-20:

“După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.
Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.”

In versetul 9 se arata ca nu apartenenta la o natie/biserica este ceea ce mantuieste (mantuirea ca opusa “mâniei ce o să fie”). Credinta lor era ca simplul fapt ca erau poporul ales le asigura locul in sânul lui Avraam.

Ioan face un botez cu apa pentru a spala pacatele existente dar, cel ce va veni dupa el, Mantuitorul va face un botez cu Duh Sfant si foc. Observam umilinta lui Ioan pentru Isus cand spune ca nu este demn sa-i duca incaltamintea. La evrei, obiceiul de a lua incaltamintea stapanilor casei sau a unui oaspete revenea celui mai de jos sclav.
Despre botezul cu Duh Sfant putin mai incolo 🙂

Interesant este faptul că Isus a venit să se boteze deși el a fost fără de păcat și faptul că Ioan l-a recunoscut înainte de botez ca Mesia.

VA CONTINUA