Tag Archives: templu

Noul Testament – Matei – Capitolul 4/28

1 Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de Diavolul.

Dupa botezul si recunoasterea Sa de catre Tatal, imediat, Isus a fost dus de Duhul Sfant (pneumatos) in pustie pentru a fi testat de Diavol. Stim ca “imediat” pentru ca in Marcu 1:12 se specifica asta ca o completare la Matei 1:4 :

“12. Şi îndată Duhul L-a mânat în pustie.”

Ce e interesant la acest prim verset e faptul ca in Matei 4:1, Duhul Sfant L-a (con)dus pe Isus in pustie (grecescul anēchthē), totul fiind vazut ca un act voluntar din partea lui Isus; dar in Marcu 1:12 se foloseste cuvantul “ekballei” ceea ce arata ca Duhul Sfant L-a fortat/constrans sa mearga in pustie.

 
2 Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.

Remarcam faptul ca Isus a postit 40 de zile, fapt intalnit in Biblie inca de 2 ori:
Deuteronomul 9:18 – Moise

Când m-am* suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas** pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine şi fără să beau apă,

si 1 Imparati 19:8 – Ilie

El s-a sculat, a mâncat şi a băut şi, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb.

si doar la sfarsitul lor a flamanzit. Acest post pare o detasare completa de trup.

 
3 Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”
4 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”

Pe fondul acestei epuizari fizice apare prima tentatie/primul test al Diavolului, testul corpului fizic, a senzatiei masive de foame si slabiciune dupa un post extrem, si il instiga “daca tu esti (cu adevarat) Fiul lui Dumnezeu” sa transforme pietrele in hrana pentru a-si potoli foamea. Isus ii raspunde din Deuteronomul 8:3

Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame şi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.

. Citand direct din Scripturi nu i-a mai lasat nicio portita de amagire Diavolului.

 

5 Atunci, Diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului

6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’”
7 „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „‘Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.’”

Acum urmeaza cea de-a doua proba … Diavolul il duce pe Isus in Ierusalim, pe templu si de data asta ii citeaza el din Scripturi – Psalmul 91:11-12

11 Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale,
12 şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

Isus, ii raspunde tot din Scripturi – Deuteronomul 6:16

Să nu ispitiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, cum L-aţi ispitit la Masa.

In al doilea test s-a incercat trezirea in Isus a sentimentului de mandrie, El, ca Fiu a lui Dumnezeu poate face orice pentru ca este pazit de ingeri.

8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:
9 „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’”
11 Atunci, Diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.

Ultimul test este cel al puterii, Diavolul il duce pe un munte inalt si ii arata tot ce poate avea daca alege sa i se inchine lui. Raspunsul lui Isus vine tot din Deuteronomul capitolul 6, versetul 13:

Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să-I slujeşti şi pe Numele Lui să juri.

Un fapt ciudat se remarca in ordinea testelor. In Matei putem spune ca ordinea este 1-2-3 dar in Luca 1-3-2 . De ce?

Dand gres cu ispitele, Diavolul pleaca pentru o vreme (vezi Luca 4:13: ” După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.“) iar un numar de ingeri au venit sa-L ajute. Probabil, ingerii au stat deoparte de-a lungul testelor tocmai pentru a-L lasa pe Isus sa se descurce singur (latura Sa umana trebuia sa fie incercata, tocmai pentru a putea fi data ca si exemplu).

 

12 Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.
13 A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali,
14 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
15 „Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor,
16 Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a răsărit lumina.”

Matei, spre deosebire de ceilalti evanghelisti, sare cateva episoade intre ispitele Diavolului si incarcerea lui Ioan Botezatorul. In acel moment el pleaca din Nazaret in Capernaum pentru a-si face lucrarea conform prorociei din Isaia 9:1

Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor.

 
17 De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

In versetul 17 .. din spusele lui Isus “Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” observam o continuare a invataturii si traditiei lui Ioan Botezatorul (Matei 3:2).

 
18 Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.
19 El le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni”.
20 Îndată, ei au lăsat mrejele şi au mers după El.
21 De acolo a mers mai departe şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele. El i-a chemat.
22 Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor şi au mers după El.

In versetele 18-20 se descrie recrutarea primilor 2 ucenici, fratii Simon (zis Petru) si Andrei, in timp ce acestia isi faceau meseria de pescar. La chemarea Sa au lasat mrejele si L-au urmat.
In Evanghelia dupa Matei pare un episod rapid, dar, din primul capitol al Evangheliei lui Ioan vedem de fapt ca, cel putin Andrei, a fost un discipol al lui Ioan Botezatorul inainte de a deveni discipolul lui Isus.

Versetele 21-22 arata cum Iacov si Ioan au fost luati ca si discipoli in timp ce pregateau pentru aruncare mrejele pe corabia tatalui lor.

La ambele perechi de frati se observa folosirea lui “indata” ce arata ca nu au ezitat sa-si paraseasca viata lor de pana atunci ci L-au urmat de indata pe Isus.

 
23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care erau în norod.
24 I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca.
25 După El au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. 

In ultimele versete se descrie modul de a propovadui al lui Isus: in sinagogi (care erau locurile de intalnire ale evreilor, unde se discutau versetele din Vechiul Testament si oricine putea lua cuvantul pe teme religioase) ii invata si vindecandu-i pe cei in nevoie.

Se remarca cele 3 feluri de boli pe care le vindeca:
1) “pe cei indraciti” : cea mai grava boala spirituala
2) “pe cei lunatici” (selēniazomenous = epileptici) : o grava boala mentala
3) “pe cei slabanogi” (paralytikous = paralitici) : o grava boala trupeasca
ceea ce nu-l face un simplu doctor ci un adevarat Vindecator.